PrednaSlika

Иницијатива на Интернационалната Стопанска Комора (International Chamber of Commerce ICC) и Светската Трговска Организација (Worldt Trade Organization WTO)

04 Септември, 2017

Иницијатива на Интернационалната Стопанска Комора (International Chamber of Commerce ICC) и Светската Трговска Организација (Worldt Trade Organization WTO)

Интернационалната Стопанска Комора (International Chamber of Commerce ICC) и Светската Трговска Организација (Worldt Trade Organization WTO) започнуваат иницијатива "Мали бизнис шампиони" со отворен повик за предлози.

Од визија до реалност: Настан за успехот на Спогодбата за олеснување на трговијата

02 Јуни, 2017

Од визија до реалност: Настан за успехот на Спогодбата за олеснување на трговијата

Во видео пораката на комеморативен настан, Генералниот Директор на СТО Роберто Азеведо ТФА го опиша како договор кој претставува "најголема трговска реформа за една генерација".

Договорот за олеснување на трговијата стапи на сила

22 Февруари, 2017

Договорот за олеснување на трговијата стапи на сила

Голема пресвртница во глобалниот систем за тргување беше постигнат на 22 февруари 2017 година кога првиот мултилатерален договор склучен во 21-годишната историја на Светската трговска организација стапи во сила. Со добивање на 110 ратификации на Договорот за олеснување на трговијата (ТФА), СТО го постигна прифаќањето на договорот од две третини од 164 членови на СТО.

За Договорот за олеснување на трговијата

21 Ноември, 2016

За Договорот за олеснување на трговијата

Договорот за олеснување на трговијата е првиот договор, склучен во Светската Трговска Организација СТО од сите негови членови.